CityGeoModel 6Aika-hanke

Hankkeessa pilotoidaan Tampereen kaupungin geologisen ja geoteknisen maa- ja kallioperätiedon kokoamista, määrittelyä, tallentamista, jakelua ja julkistamista sekä tiedon liittämistä osaksi Tampereen kaupunkimallia. Tavoitteena on luoda pohja systemaattiselle tiedon määrittelylle ja harmonisoimiselle sekä kehittää tiedon jakelua avoimien rajapintojen kautta.

Hankkeen pääkohderyhmä on yritykset ja muut innovatiivisesta geotiedon hyödyntämisestä kiinnostuneet tahot. Tuloksia tarjotaan myös muiden 6Aika –kaupunkien käyttöön ja edelleen kehitettäväksi.

Pyrkimyksenä on myös saada aikaan säästöä yhteiskunnan suunnittelun ja rakentamisen kustannuksissa.

Hankkeen loppuraportit käytetävissä
 
Ajankohtaista | 31.5.2017
Ideat Maasta 2016 innovointitapahtuma
>> Info yrityksille
>> Kilpailusivusto avattu! (info opiskelijoille)
Ajankohtaista | 10.10.2016
CityGeoModel seminaari
Ajankohtaista | 1.4.2016

Kaupunkien ja infrasektorin 3D-tietomallintamisen tilanne ja näkökulmia mallintamiseen. Lue lisää

Loppuseminaari 19.5.2017 Espoon Otaniemessä


Innovointitapahtuma 18.11.2016

Ei keskusteluja

Rahoittajat